کتاب محاسبات عددی کرایه چیان

✅ خرید آنی با سریع ترین درگاه بانکی

💵 لینک دانلود بعد از خرید برای شما نمایش داده خواهد شد

✅ فایل به صورت PDF می باشد

✅ محتوای دانلودی شما دارای 271 صفحه است

تصاویر پیش نمایش فایل خریداری شده

کتاب محاسبات عددی اصغر کرایه چیان 271 صفحه پی دی اف PDF را برای شما دانشجویان آماده شده است.

محاسبات عددی کرایه چیان

کتاب محاسبات عددی کرایه چیان pdf

حل تمرین محاسبات عددی کرایه چیان pdf

دانلود کتاب حل المسائل محاسبات عددی کرایه چیان pdf

هدف این کتاب آشنایی دانشجویان مهندسی و علوم با چند روش عددی برای حل مسائل ریاضی است. انتظار می رود این گروه از دانش آموزان دانش ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل و جبر خطی ابتدایی و همچنین آشنایی با برخی از زبان های برنامه نویسی داشته باشند. این کتاب در درجه اول به عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویان مهندسی در یک دوره حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته شده است.

کل مطالب این کتاب معمولاً در دو ساعت در هفته در یک ترم تحصیلی امکان پذیر نیست، بنابراین می توان از آن به عنوان کتاب درسی در مقطع کارشناسی ریاضی استفاده کرد.

فهرست مطالب کتاب محاسبات عددی دکتر اصغر کرایه چیان:

فصل 1 :مروری بر پیش نیازها

 • مروری بر حسابان
 • نمایش کامپیوتری اعداد
 • برگرداندن اعداد از سیستم
 • اعشاری به دو دویی
 • و …

فصل 2 :درونیابی و تقریب توابع

 • مقدمه
 • درونیابی خطی
 • درونیابی چند جمله ای
 • خطا در چند جمله ای
 • درونیاب الگرانژ
 • و …

فصل 3 :معادالت غیرخطی

 • روش دوبخشی
 • روش تکرار نقطه ای ثابت
 • فرایند
 • و …

فصل 4 :مشتق گیری و انتگرال

 • گیری عددی
 • مشتق گیری عددی
 • تحلیل خطا در مشتق گیری عددی
 • فرمولهای مشتق با استفاده از سری تبلور
 • انتگرال گیری عددی
 • و …

فصل 5 :حل عددی معادالت

 • دیفرانسیل
 • روشهای گام به گام
 • روشهای چند گامی
 • و …

فصل 6 :دستگاههای معادالت خطی

 • روشهای حل دستگاه های خطی
 • محورگیری
 • محاسبه ی تعداد اعمال
 • حسابی در روش حذفی
 • گاوس
 • دستگاههای سه نقطه ای
 • و …